قابل توجه تمامی دانش آموزان گرامی

طبق تصمیم شورای دبیرستان فایل های ضبط شده کلاس ها  پس از گردآوری روز چهارشنبه هر هفته روی سایت دبیرستان بارگذاری شده و روز شنبه از دسترس  خارج می شود.