کنکور

افتخارات دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر

سال تحصیلی 1400-1399

قبولی کنکور سال 1399

رشته تجربی

قبولی کنکور سال 1399

رشته ریاضی