پرش به محتوا

بین المللی

دیپلم افتخار نمایشگاه بین المللی نوآوری های رباتیک-استرالیا

گواهی بین المللی استاندارد سازی اختراع -کانادا

مدای طلای جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوریهای علمی -سوئیس

مدال طلای جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوریهای علمی - کرواسی

دیپلم افتخار و جایزه ویژه وزارت علوم روسیه و جشنواره بین المللی نورنبرگ آلمان

مدال برنز جشنواره اختراعات و نوآوری های علمی -کره جنوبی

مدال نقره جشنواره اختراعات و نوآوری های علمی -کره جنوبی

ثبت اختراع بین المللی سازمان مالکیت های فکری و معنوی سازمان ملل متحد

You cannot copy content of this page