از دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ از طریق سامانه ثبت نام به نشانی

https://azmoon.tehranedu.ir/

www.tehranedu.ir

انجام خواهد شد

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی (پایه دهم )