از دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ از طریق سامانه ثبت نام به نشانی

www.azmoon.tehranedu.ir

www.tehranedu.ir

انجام خواهد شد

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی (پایه دهم )