طبق بخشنامه آموزش و پرورش تمامی کلاس های مجازی فردا یکشنبه ۹۹/۰۹/۳۰ و پس فردا دوشنبه ۹۹/۱۰/۰۱ (روز بدون تبلت و تلفن همراه ، تبلت و یارانه و روز همیاری با پرستاران ) تعطیل می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید