پرش به محتوا

جهت ورود به سایت آزمایشگاه مجازی آزتو روی لینک سایت کلیک کنید

     www.azeto.ir

کد اشتراک پایه دهم : emammosasadr3176

کد اشتراک پیاه یازدهم : emammosasadr8511

هر دانش آموز فقط میتواند از یک کد استفاده کند

کدمعلم برای ارسال مطلب به آزمون گزار : U_10036135

توجه داشته باشید که نمره آزمون و گزارش کار نقش بسیار مهمی در نمره درس مربوطه دارد

تذکر : به هیچ وجه مطالب مندرج در گزارش کار را از یکدیگر کپی نکنید زیرا به راحتی با نرم افزار کپی یاب مشخص میشود و نمره منفی لحاظ میشود

دیدگاهتان را بنویسید

You cannot copy content of this page