پرش به محتوا

پاسخنامه امتحانات حضوری نیمسال اول دی ماه ۱۴۰۰

روز

تاریخ

پایه دهم ریاضی

ساعت  ۱۰:۳۰ صبح

پایه دهم تجربی

ساعت  ۱۰:۳۰ صبح

پایه یازدهم ریاضی

ساعت  ۸  صبح

پایه یازدهم تجربی

ساعت ۸ صبح

پایه دوازدهم ریاضی

ساعت ۷:۳۰ صبح

پایه دوازدهم تجربی

ساعت ۷:۳۰ صبح

پنجشنبه

۲/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

تعلیمات دینی ۳

تعلیمات دینی ۳

شنبه

۴/۱۰/۱۴۰۰

شیمی ۱

 

شیمی ۲

شیمی ۲

 

 

یکشنبه

۵/۱۰/۱۴۰۰

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

زمین شناسی

زمین شناسی

 

 

دوشنبه

۶/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

حسابان ۲

زیست شناسی ۳

سه شنبه

۷/۱۰/۱۴۰۰

تعلیمات دینی ۱

تعلیمات دینی ۱

تعلیمات دینی ۲

تعلیمات دینی ۲

 

 

چهارشنبه

۸/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

پنجشنبه

۹/۱۰/۱۴۰۰

تفکر و سواد رسانه ای

تفکر و سواد رسانه ای

انسان و محیط

انسان و محیط

 

 

شنبه

۱۱/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

فیزیک ۳

فیزیک ۳

یکشنبه

۱۲/۱۰/۱۴۰۰

ریاضی ۱

ریاضی ۱

حسابان ۱

ریاضی ۲

 

 

دوشنبه

۱۳/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سه شنبه

۱۴/۱۰/۱۴۰۰

عربی ۱

عربی ۱

عربی ۲

عربی ۲

 

 

چهارشنبه

۱۵/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

فارسی ۳

فارسی ۳

شنبه

۱۸/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

شیمی ۳

شیمی ۳

یکشنبه

۱۹/۱۰/۱۴۰۰

فیزیک ۱

فیزیک ۱

فیزیک ۲

فیزیک ۲

 

 

دوشنبه

۲۰/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

زبان خارجی ۳

زبان خارجی ۳

سه شنبه

۲۱/۱۰/۱۴۰۰

جغرافیا

جغرافیا

تاریخ

تاریخ

 

 

چهارشنبه

۲۲/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

عربی ۳

عربی ۳

پنجشنبه

۲۳/۱۰/۱۴۰۰

زبان خارجی ۱

زبان خارجی ۱

زبان خارجی ۲

زبان خارجی ۲

 

 

شنبه

۲۵/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

هندسه ۳

ریاضی ۳

یکشنبه

۲۶/۱۰/۱۴۰۰

هندسه ۱

زیست شناسی ۱

هندسه ۲

زیست شناسی ۲

 

 

دوشنبه

۲۷/۱۰/۱۴۰۰

 

 

 

 

نگارش ۳ / مدیریت

نگارش ۳ / مدیریت

سه شنبه

۲۸/۱۰/۱۴۰۰

نگارش ۱

نگارش ۱

نگارش ۲

نگارش ۲

 

 

چهارشنبه

۲۹/۱۰/۱۴۰۰

فارسی ۱

فارسی ۱

فارسی ۲

فارسی ۲

ریاضیات گسسته

 

شنبه

۲/۱۱/۱۴۰۰

 

 

آمار و احتمال

 

 

 

You cannot copy content of this page