پرش به محتوا

کادر اجرایی

مدیریت دبیرستان

آقای نادر نصیرزاده

معاونت پایه دوازدهم

آقای غلامرضا قاسمی

معاونت پایه چهارم

آقای محمد روزبهانی

معاونت پایه یازدهم

آقای محمود رخش ماه

معاونت پایه دهم

آقای محمد جواد برجی

مشاور پایه دوازدهم

آقای محمد علی فرگاه

مشاور پایه دهم و یازدهم

آقای رضا میراحمدی

معاون اجرایی

آقای مجید ساسانیان

خدمتگزار

آقای سلیمان آخوندی

سرایدار

آقای حسین رضا نوروزی

You cannot copy content of this page