پرش به محتوا

کادر اجرایی

مدیریت دبیرستان

آقای نادر نصیرزاده

معاونت پایه دوازدهم

آقای غلامرضا قاسمی

معاونت پایه دوازدهم

آقای محمد روزبهانی

معاونت پایه یازدهم

آقای محمود رخش ماه

معاونت پایه دهم

آقای محمد جواد برجی

مشاور پایه دوازدهم

آقای محمد علی فرگاه

مشاور پایه  یازدهم

آقای حسینی

معاون اجرایی

آقای مجید ساسانیان

خدمتگزار

آقای سلیمان آخوندی

سرایدار

آقای حسین رضا نوروزی

You cannot copy content of this page